Uit de nieuwsbrief van februari 2015

Aan de ‘kleine geloofsgemeenschappen’

Beste mensen,

Het bestuur van de stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen wenst jullie alle goeds bij het begin van dit nieuwe jaar.

Over enige tijd zullen weer de gebruikelijke jaarstukken op onze website ter beschikking komen. Maar nu willen wij al iets vertellen van onze activiteiten.

Onze stichting heeft bijgedragen aan een project van het samenwerkingsverband 2of3bijEEN. Het betrof het atelier Om de tafel dat plaatsvond op 12 september 2014. Vijfenvijftig deelnemers uit vierentwintig geloofsgemeenschappen zijn in gesprek gegaan over de betekenis van de vieringen van eucharistie, avondmaal en brood en wijn of hoe die ook genoemd worden. Een verslag hiervan is al rondgezonden door het samenwerkingsverband. Ook op onze website zal hierover een bericht komen.

De groep Ruimteviering Amersfoort heeft haar eerste project afgesloten en het verslag ervan is te vinden op onze website. Zij nodigen iedereen uit om eens bij hen op bezoek te komen om te zien hoe ‘beweging’ een nieuwe dimensie aan een viering kan geven. Ter lering ook. Want we zitten natuurlijk allemaal veel te braaf in onze kerkbanken of op onze kerkstoelen.

Bij verschillende geloofsgemeenschappen is de wens ontstaan om vernieuwing aan te brengen waar de gewoontes te veel als ‘ingesleten’ worden ervaren. We zijn met deze gemeenschappen in gesprek en mocht dit leiden tot nieuwe projecten dan zullen we daarvan mededeling doen op de website. Wellicht dat dit bij jullie herkenning oproept en aanleiding geeft tot initiatieven in eigen kring. De adviseurs van OKG zijn graag bereid te helpen bij het verduidelijken van het onbehagen en de vragen die leven in jullie midden. Dit zou kunnen uitmonden in een project waarbij de stichting financieel kan bijspringen.

De meesten van jullie zijn ‘zelfstandige’ geloofsgemeenschappen. Maar onlangs heeft zich een groep gemeld, die onderdeel is van een reguliere parochie, met het verzoek om op de ‘kaart’ van onze website zichtbaar te worden voor iedereen. Op hun website (De Sirkel, Leerdam) die je via onze website kunt bereiken, lees je meer over hun motivering en activiteiten.

In het Vlaamse land, waar de binnenkerkelijke verhoudingen iets anders liggen, zijn veel geloofsgemeenschappen die op Nederlandse basisgemeenschappen lijken, tevens een reguliere parochie.

En nog een ander verzoek: willen jullie even kijken of op de kaart op onze website jullie gegevens correct zijn weergegeven? Zo nee, willen jullie mij die dan doorgeven zodat ik onze webmaster kan vragen de correcties aan te brengen? Ook stellen wij het op prijs als jullie onze site vermelden bij de Links op jullie website.

Tot slot hopen wij als bestuur dat daar waar vragen zijn naar deskundigheidsbevordering van geloofsgemeenschappen of vragen naar gemeenschapsopbouw, de verantwoordelijke personen binnen deze gemeenschappen de weg weten te vinden naar onze stichting.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Isaac Wüst, secretaris

E-mail, klik hier