Eén antwoord op “Ontmoetingsdag Antonius in Beweging”

 1. Mijn dochter woonde tot een jaar of 6 geleden in Eindhoven(Noord).
  Als mijn vrouw en ik in het weekend op bezoek waren kerkten wij graag in de lokale kerk gelegenheid, die ik me herinner als een soort woning in de nieuwbouwwijk. met een lichtelijke afwijking van een dakkapel, die dienst deed als een klokkentorentje.
  Dat sprak mij aan omdat ik mezelf zie als een ” Kerstmis” katholiek. Niet in de betekenis van “1x p.jaar kerkgang” maar gelovend in de menswording van God. Mens geworden met alles d’rop en d’ran. Een vader een moeder, een opleiding en een vak, een karakter en een temperament, vrienden en vriendinnen, familie en een nationaliteit; kortom niets menselijks was hem vreemd. Zijn uitgangspunt: als mensen mij dienen, or for that matter: any men , dienen zij God.
  Godshuizen, kerken en kathedralen zijn vervangers van de heidense heligdommen, met hun magiërs in komische kleding en magische rituelen. 2000 jaar heeft de Catholica daar mee geworsteld: veranderingen aangebracht, .. nieuwe vormen van organisatie en vernieuwing van strukturen. Eigenlijk zoals dat ook met staats- strukturen gaat en is gegaan. God is mens geworden.
  In de huidige wereld kennen we verschillende staats strukturen van familiebedrijfjes en dictaturen tot koninkrijkjes, keizerrijken en Democratieën.
  De kerk is blijven steken in het imperium van een keizer met talrijke standen van graven hertogen, wereldheren, abten en bisschoppen, paters en pastores.
  De buitenwereld roept ons steeds weer toe dat die kerk zijn tijd heeft gehad. Daar moeten we ook niet naar terug willen; terug naar de oorspronkelijke organisatie van kleine huisgemeenschappen, omdat in het gezin, in het appartement, in de woning of in de vakantietent levensvragen worden gesteld, besproken ge- en beoefend.
  Tegelijkertijd is menselijke gemeenschap is meer dan alleen familie-gemeenschap. Mensen verbinden zich ook door gemeenschappelijke belangen, interesses, gevoelens.
  De huiskamer moet daarom wel tot een buurthuis, een schoolaula, of een wijkcentrum verbreed worden.
  Ik zou daarom graag lid worden van K3 … van een KKK( Kleine Katholieke Kerk)
  Hoe kunnen zij, die dit streven van Vaticanum II hebben meegemaakt deze idealen doorgeven aan de volgende generatie?? Het groepje wordt kleiner en grijzer!! Misschien kan en “formele overdracht” aan de jonge generatie, die voor diezelfde ideale openstaat, daartoe bijdragen??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.