Jaarverslag 2014

De projecten

Al in 2013 is een correspondentie op gang gekomen met de Oecumenische Basisgroep Venray. Deze kleine maar hechte gemeenschap is een stabiele factor in het leven van haar leden. De stuurgroep kwam op het punt dat zij naar nieuwe inspiratie zochten.

Twee leden ervan hebben een gesprek gehad met Mirjam Wolthuis, adviseur van de stichting OKG. Op hun vraag om mensen die deze inspiratie bij hen zou kunnen opwekken, werden enkele namen gesuggereerd. De theoloog en publicist Arjan Broers uit Nijmegen heeft op 11 oktober 2014, toen de gemeenschap haar dertigjarig bestaan vierde, een werkmiddag begeleid onder de titel Tel je zegeningen. De stuurgroep concludeert nu dat de leden elkaar hierdoor beter hebben leren kennen en in staat zijn weer geïnspireerd verder te gaan. Een kort verslag van dit project is te lezen op onze website.

2of3bijEEN, een netwerk van samenwerking tussen een zestal organisaties die betrokken zijn bij zelfstandige geloofsgemeenschappen waaronder de stichting OKG, heeft op 12 september 2014 een samenkomst gehouden rond het thema Om de tafel. Deze dag van uitwisseling ging over de betekenis van wat we ‘eucharistie’, ‘avondmaal’ of ‘delen van brood en wijn’ noemen. De stichting OKG heeft deze samenkomst mogelijk gemaakt door haar mede- financiering. Op de website is een verslag van de samenkomst te lezen.

Voor het eerst in de korte geschiedenis van de stichting OKG heeft ook een groep mensen die deel uitmaken van een reguliere parochie, een beroep op de stichting gedaan. Deze groep heeft ‘Sirkel’ opgericht: Stichting Instandhouding Regionale Katholieke Entiteit Leerdam e.o. Deze stichting is voortgekomen uit de bezorgdheid rond de trend van parochiefusies in Nederland en wil werken aan het gestalte geven van het algemeen priesterschap van alle gelovigen zoals dat op het Tweede Vaticaans Concilie benadrukt is. In een verkenning van hun concrete behoeften, onder begeleiding van adviseur Mirjam Wolthuis, hebben zij een plan van aanpak opgesteld en zijn hiermee van start gegaan. Zo ziet de stichting OKG dat ook door middel van een korte interventie zij haar doel ter ondersteuning van geloofsgemeenschappen waar kan maken.

Hiernaast zijn nog andere projecten begonnen die in deze verslagperiode niet afgesloten werden. Tevens is correspondentie gevoerd met geloofsgemeenschappen welke vroeg of laat wellicht tot nieuwe projecten aanleiding kan worden.

De organisatie

Het bestuur is in 2014 vier maal bijeengeweest. Gezien de woonplaats van de adviseurs (in Heemstede en Roermond) is in de loop van 2014 om logistieke redenen de wenselijkheid aan het licht gekomen om te zoeken naar een derde adviseur voor het noorden en het oosten van het land. Een profiel voor deze functie werd ontworpen. In de verslagperiode heeft deze actie nog niet tot resultaat geleid.

Slotopmerking

Het geringe aantal verzoeken tot ondersteuning, waar het vorige jaarverslag uitvoerig op in ging, is in dit verslagjaar niet noemenswaard groter geworden. Wel is merkbaar dat er een grotere openheid groeit bij zelfstandige geloofsgemeenschappen om steun bij elkaar te zoeken en openlijker over hun eigen situatie na te denken en te spreken. Met name zijn er reguliere parochies in enkele bisdommen die zich in hun eigenheid bedreigd voelen; zij zijn druk bezig zich te bezinnen op actie om niet alleen de financiële zorgen te boven te komen maar ook om te zoeken naar de kern van het gelovig samen op weg zijn in deze wereld. De bezinning wordt met name begeleid door Bezield Verband Utrecht, een stichting waarmee OKG samenwerkt, o.a. in het netwerk 2of3bijEEN.

Amstelveen, 23 juni 2015

Het bestuur van de stichting
Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.