Bisschop De Korte op ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen

De Ekklesia Tilburg organiseert op zaterdag 18 november 2017 een ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen. Hopelijk wordt het een dag van ontmoeting, inspiratie en samen vieren.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch

Het programma bestaat uit inleidingen, zang, een gezamenlijke lunch en uiteraard veel gelegenheid tot gesprek en uitwisseling van ervaringen en ideeën. We hebben als centraal thema voor deze dag gekozen “Autonomie in verbondenheid”.

Als inleiding op de dag zal bisschop Gerard de Korte reflecteren op dit thema. Hij zal verkennen wat ons bindt en wat ons verdeeld houdt. Hoe kunnen we (de kleine geloofsgemeenschappen en het officiële kerkinstituut) samen optrekken met behoud van ieders eigenheid? Tevens zal hij met ons nadenken over de vraag hoe wij wat ons dierbaar is, kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Tijdens de lunchpauze is er ruime gelegenheid om met elkaar over inhoudelijke en organisatorische kwesties van gedachten te wisselen. Wanneer u daar bepaalde thema’s aan de orde wilt stellen, verzoeken wij u dit vooraf aan ons door te geven, zodat we er letterlijk en figuurlijk een plek voor kunnen zoeken.

Janneke Stegeman, theologe des vaderlands

Na de lunchpauze zullen Janneke Stegeman (theologe des vaderlands) en René Grotenhuis (schrijver van “Van macht ontdaan”) korte inleidingen houden over “Ruimte en grenzen van de autonomie”. Wat is de positieve bijdrage van autonomie en waar liggen haar grenzen? Waar komt de geloofwaardigheid van christelijke geloofsgemeenschappen in gevaar?

Beide inleiders laten hun verhaal uitmonden in enkele stellingen waarover de deelnemers aansluitend met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Met een vesperviering en een borrel sluiten we rond 17.00 uur de gezamenlijke dag af.

René Grotenhuis, auteur

U kunt zich tot 1 november 2017 aanmelden door een mail te sturen waarin u aangeeft met hoeveel deelnemers van uw geloofsgemeenschap u naar Tilburg komt. Wij vragen u van elke deelnemer de naam en het e-mailadres te vermelden.

Begin november ontvangt u het programma en de routebeschrijving per auto en openbaar vervoer.

De dag heeft plaats in de Opstandingskerk, Professor Cobbenhagenlaan 8 in Tilburg. We verwachten u daar tussen 10.00 en 10.30 uur.

Mocht u een stand willen inrichten met flyers, nieuwsbrieven, CD’s, literatuur etc., dan is daartoe de gelegenheid. Graag vooraf een berichtje wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Deelname aan deze dag is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is altijd welkom.