Skip to content

Verslag bijeenkomst Om de tafel

2014 september 15

DSC_00472of3bijEEN, 12 september 2014

Is de viering van eucharistie / avondmaal / brood en wijn gewoon één van de onderdelen van onze samenkomsten? Of is het de kern waarin de hele verkondiging wordt samengebald? Binnen geloofsgemeenschappen en ekklesia’s die hun eigen weg zoeken buiten de grote kerkelijke instituten, blijken daar verschillende meningen over te bestaan.

Op 12 september 2014 kwamen op uitnodiging van 2of3bijEEN 55 mensen bijeen in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. Ze waren afkomstig van 24 kritische c.q. basisgemeenten en wilden zich bezinnen op het ritueel van brood en wijn. Het werd een kritische en creatieve middag, mede dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting OKG. Zie hier voor het uitgebreide verslag en lees hier de lezing van Kees Kok.

Bijzonder was dat alle verschil van mening over frequentie, mate van belang, uitvoering wegviel toen Kees Kok tijdens de kleine viering op het einde aan de hand van een literatuurfragment over een maaltijd van vier slavinnen verhaalde. Daar werd het visioen van een nieuwe wereld even werkelijkheid. De zeggingskracht van dit ritueel raakte iedereen opnieuw.

Mirjam Wolthuis

Vertel het verder!
    No comments yet

    Leave a Reply

    Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

    Subscribe to this comment feed via RSS